Fundacja Rodzić Po Ludzku
Twój 1% na walkę z godnym porodem

Głos matek ma moc zmiany

Zwracamy się do Pani z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety „Głos matek ma moc zmiany”.

Fundacja Rodzić po Ludzku od lat monitoruje opiekę okołoporodową w Polsce – sprawdza, jak szpitale opiekują się kobietami i ich dziećmi, jak przestrzegają Standardów Opieki Okołoporodowej. Robimy to, żeby poznać prawdę o naszych porodówkach. Na podstawie danych z ankiet – w tym Pani doświadczenia z pobytu w szpitalu i w oddziale położniczym – opracujemy raport na temat opieki okołoporodowej i przedstawimy rekomendacje dla Ministra Zdrowia.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 20 min. Jeśli będzie Pani potrzebowała zrobić przerwę, to można wrócić do formularza później – Pani indywidualny link będzie aktywny do czasu wysłania ankiety.

Gwarantujemy, że ankieta jest anonimowa. Adres e-mail posłuży jedynie do wysłania zaproszenia (specjalnego linku) i nie będzie możliwości jego identyfikacji z odpowiedziami. Zebrane dane będą analizowane zbiorczo. Prosimy o szczerą odpowiedź na wszystkie pytania i podzielenie się Pani doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dzięki temu dowiemy się, jak faktycznie wygląda sytuacja w oddziałach położniczych i będziemy mogły, jako Fundacja, podejmować działania na rzecz zmiany tam, gdzie jest to niezbędne i najbardziej potrzebne. Ostatnie 21 lat pokazało, jak ważny i silny jest głos matek i jak wiele potrafił zmienić na polskich porodówkach.

Zespół Fundacji Rodzić po Ludzku

Tak, chcę wypełnić ankietę