Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Oceń szpital.
Wypełnij ankietę "Głos matek".

Zwracamy się do Pani z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam dowiedzieć się jak wygląda opieka okołoporodowa w szpitalu, w którym Pani rodziła. Wyniki ankiet dla szpitala są prezentowane na portalu www.gdzierodzic.info. Na podstawie zebranych ankiet powstaje również ranking szpitali i oddziałów położniczych „Głos matek” Fundacji Rodzić po Ludzku, zamieszczony na portalu www.gdzierodzic.info. W rankingu uwzględniane są informacje z ankiet wypełnianych przez kobiety, które rodziły w ostatnich trzech latach kalendarzowych. Wyniki ankiet oraz ranking są aktualizowane co 24 godziny.

Fundacja Rodzić po Ludzku od lat monitoruje opiekę okołoporodową w Polsce – sprawdzamy, jak szpitale opiekują się kobietami i ich dziećmi, jak przestrzegają Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej. Robimy to, żeby poznać prawdę o porodówkach i wnosić głos kobiet do przestrzeni publicznej. Pokazywać jak wygląda opieka w konkretnych placówkach i interweniować tam gdzie dochodzi do łamania prawa.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-15 minut. Jeśli będzie potrzebowała Pani zrobić przerwę, to można wrócić do ankiety później – indywidualny link przesłany w mailu będzie aktywny do czasu wysłania ankiety.

Gwarantujemy, że ankieta jest anonimowa. Adres e-mail posłuży jedynie do wysłania zaproszenia (specjalnego linku) i nie będzie możliwości jego identyfikacji z odpowiedziami. Zebrane dane będą analizowane zbiorczo. Anonimowe komentarze kobiet zebrane w ankietach są wykorzystywane w podejmowanych przez Fundację działaniach, badaniach naukowych, interwencjach, są zamieszczane w pismach do szpitala jako dowód na łamanie prawa.

Prosimy o szczerą odpowiedź na wszystkie pytania i podzielenie się Pani doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dzięki temu dowiemy się, jak faktycznie wygląda sytuacja na oddziałach położniczych i będziemy mogły, jako Fundacja, podejmować działania na rzecz zmiany tam, gdzie jest to niezbędne i najbardziej potrzebne. Ostatnie 25 lat pokazało, jak ważny i silny jest głos matek i jak wiele potrafił zmienić na polskich porodówkach.

Zespół Fundacji Rodzić po Ludzku

Tak, chcę wypełnić ankietę