Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Tomaszów Mazowiecki
Liczba ankiet: 37

O szpitalu

Rozwiń

2 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 3.7

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 42% Tak, był w całości respektowany
 • 19% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 3% Tak, ale nie w całości
 • 10% Nie był respektowany
 • 26% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 3.54

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 3.76

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 3.24

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 3.49

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.46

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 3.92

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.14

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.07

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.44

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.19

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.19

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.04

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.41

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 3.7

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 3.89

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.24

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.11

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 3.97

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 2.03

Poród siłami natury

Rozwiń
87% 87%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


3 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 0%
  Dolargan
 • 13%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 40%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 33%
  Gaz wziewny
 • 0%
  TENS
 • 53%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 40%
  Masaż
 • 27%
  Okład ciepły lub zimny
 • 33%
  Kąpiel/prysznic
 • 33%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
13% 13%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

13% 13%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 40% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 20% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 13% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 20% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 7% Nie pamiętam
 • 0% Nie dotyczy

3 na 10 kobiet miało nacięte krocze

0% 0%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 60%Tak
 • 40%Nie
 • 0%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 67%Tak
 • 33%Nie
 • 0%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 27%Tak
 • 60%Nie
 • 13%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 40%
  Płasko na plecach
 • 33%
  W pozycji półsiedzącej
 • 27%
  Na boku
 • 7%
  Na siedząco
 • 13%
  W kucki
 • 7%
  Na czworaka
 • 0%
  Na stojąco
 • 7%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 27%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 7% Sama zdecydowałam
 • 47% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 20% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 0% Nie pamiętam
 • 7% Inna sytuacja, jaka?
 • 20% Nie dotyczy
11% 11%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 70%Tak
 • 0%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 0%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 30%Nie
 • 0%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 3.93

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 3.8

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 3.27

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 3

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 63% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 7% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 30% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 67%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 7%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 22%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 4%Nie dotyczy
41% 41%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 74% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 11% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 15% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 0% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 70% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 22% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 7% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 3.59

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 11%Tak, wszystkie
 • 54%Tak, ale tylko niektóre
 • 35%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 22% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 19% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 44% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 14% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 17%Tak, wszystkie
 • 22%Tak, ale tylko niektóre
 • 61%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 38% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 27% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 24% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 11% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 22% Tak, ze wskazań medycznych
 • 43% Tak, na moją prośbę
 • 14% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 22% Nie
 • 0% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 2.97

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 24%
 • 30%
 • 5%
 • 41%
Szczepienia noworodka
 • 84%
 • 16%
 • 0%
 • 0%
Badania noworodka
 • 76%
 • 24%
 • 0%
 • 0%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 43%
 • 35%
 • 0%
 • 22%
Podawanie leków
 • 38%
 • 24%
 • 5%
 • 32%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
38% 38%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 3.68

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 3.38

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 2.95

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 2.76

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 2.14