Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o.

Pułtusk
Liczba ankiet: 41

O szpitalu

Rozwiń

4 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.1

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 21% Tak, był w całości respektowany
 • 21% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 24% Tak, ale nie w całości
 • 9% Nie był respektowany
 • 24% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 3.68

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.12

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 3.61

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 3.93

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.46

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.41

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.22

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.32

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.26

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 3.97

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.53

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.53

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.18

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.41

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.76

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.35

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.47

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.47

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.66

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.56

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.12

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 3.78

Poród siłami natury

Rozwiń
55% 55%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


7 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 0%
  Dolargan
 • 23%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 55%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 30%
  Gaz wziewny
 • 0%
  TENS
 • 37%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 10%
  Masaż
 • 13%
  Okład ciepły lub zimny
 • 43%
  Kąpiel/prysznic
 • 24%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
23% 23%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

0% 0%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 16% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 42% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 19% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 10% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 6% Nie pamiętam
 • 6% Nie dotyczy

5 na 10 kobiet miało nacięte krocze

30% 30%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 61%Tak
 • 26%Nie
 • 13%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 77%Tak
 • 10%Nie
 • 13%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 3%Tak
 • 65%Nie
 • 32%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 32%
  Płasko na plecach
 • 61%
  W pozycji półsiedzącej
 • 3%
  Na boku
 • 3%
  Na siedząco
 • 6%
  W kucki
 • 3%
  Na czworaka
 • 3%
  Na stojąco
 • 0%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 19%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 10% Sama zdecydowałam
 • 35% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 32% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 3% Nie pamiętam
 • 0% Inna sytuacja, jaka?
 • 19% Nie dotyczy
10% 10%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 79%Tak
 • 0%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 4%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 17%Nie
 • 0%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.58

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.32

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.1

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.03

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 82% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 12% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 0% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 6% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 53%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 12%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 29%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 6%Nie dotyczy
35% 35%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 94% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 0% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 6% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 0% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 65% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 12% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 24% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.49

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 5%Tak, wszystkie
 • 49%Tak, ale tylko niektóre
 • 46%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 41% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 17% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 39% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 2% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 39%Tak, wszystkie
 • 20%Tak, ale tylko niektóre
 • 41%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 39% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 5% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 37% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 20% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 18% Tak, ze wskazań medycznych
 • 51% Tak, na moją prośbę
 • 8% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 21% Nie
 • 3% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 3.61

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 17%
 • 17%
 • 2%
 • 61%
Szczepienia noworodka
 • 90%
 • 10%
 • 0%
 • 0%
Badania noworodka
 • 66%
 • 22%
 • 5%
 • 5%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 59%
 • 17%
 • 5%
 • 17%
Podawanie leków
 • 34%
 • 17%
 • 7%
 • 41%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
93% 93%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.46

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.49

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 4.2

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.1

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.78