Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o

Mikołów
Liczba ankiet: 142

O szpitalu

Rozwiń

7 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.54

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 55% Tak, był w całości respektowany
 • 20% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 7% Tak, ale nie w całości
 • 7% Nie był respektowany
 • 12% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 4.49

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.6

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 3.91

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 4.04

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.69

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.71

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.64

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.89

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.84

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.82

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.62

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.53

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.45

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.53

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.53

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.04

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.43

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.43

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.65

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.57

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.4

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 3.38

Poród siłami natury

Rozwiń
98% 98%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


6 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 2%
  Dolargan
 • 38%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 53%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 26%
  Gaz wziewny
 • 38%
  TENS
 • 78%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 40%
  Masaż
 • 21%
  Okład ciepły lub zimny
 • 75%
  Kąpiel/prysznic
 • 52%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
3% 3%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

0% 0%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 3% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 13% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 32% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 38% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 8% Nie pamiętam
 • 7% Nie dotyczy

3 na 10 kobiet miało nacięte krocze

1% 1%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 91%Tak
 • 7%Nie
 • 2%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 95%Tak
 • 3%Nie
 • 2%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 73%Tak
 • 12%Nie
 • 15%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 23%
  Płasko na plecach
 • 51%
  W pozycji półsiedzącej
 • 23%
  Na boku
 • 12%
  Na siedząco
 • 21%
  W kucki
 • 31%
  Na czworaka
 • 15%
  Na stojąco
 • 5%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 13%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 21% Sama zdecydowałam
 • 62% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 3% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 0% Nie pamiętam
 • 2% Inna sytuacja, jaka?
 • 12% Nie dotyczy
33% 33%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 91%Tak
 • 1%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 1%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 6%Nie
 • 1%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.89

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.82

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.68

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.78

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 81% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 15% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 4% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 85%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 4%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 9%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 2%Nie dotyczy
79% 79%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 45% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 38% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 15% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 2% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 72% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 19% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 9% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.38

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 4%Tak, wszystkie
 • 48%Tak, ale tylko niektóre
 • 49%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 43% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 21% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 26% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 10% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 7%Tak, wszystkie
 • 21%Tak, ale tylko niektóre
 • 72%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 44% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 33% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 13% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 10% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 11% Tak, ze wskazań medycznych
 • 41% Tak, na moją prośbę
 • 2% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 43% Nie
 • 2% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 3.72

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 21%
 • 33%
 • 4%
 • 43%
Szczepienia noworodka
 • 96%
 • 4%
 • 0%
 • 0%
Badania noworodka
 • 81%
 • 14%
 • 4%
 • 1%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 52%
 • 11%
 • 1%
 • 36%
Podawanie leków
 • 32%
 • 11%
 • 4%
 • 54%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
84% 84%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.54

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.35

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 4.14

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.21

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.09