Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Jelenia Góra
Liczba ankiet: 88

O szpitalu

Rozwiń

2 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 3.63

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 16% Tak, był w całości respektowany
 • 15% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 34% Tak, ale nie w całości
 • 18% Nie był respektowany
 • 18% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 3.45

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 3.93

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 2.86

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 3.55

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.03

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 3.84

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 3.7

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 3.9

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 3.64

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 3.52

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.72

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.64

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.41

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.28

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.72

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 2.85

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 3.36

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 3.87

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 3.99

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 3.93

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 3.83

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 1.82

Poród siłami natury

Rozwiń
34% 34%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


7 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 3%
  Dolargan
 • 8%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 40%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 38%
  Gaz wziewny
 • 0%
  TENS
 • 34%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 3%
  Masaż
 • 15%
  Okład ciepły lub zimny
 • 41%
  Kąpiel/prysznic
 • 20%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
17% 17%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

15% 15%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 41% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 39% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 10% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 2% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 3% Nie pamiętam
 • 5% Nie dotyczy

5 na 10 kobiet miało nacięte krocze

15% 15%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 58%Tak
 • 37%Nie
 • 5%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 85%Tak
 • 12%Nie
 • 3%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 2%Tak
 • 75%Nie
 • 23%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 30%
  Płasko na plecach
 • 59%
  W pozycji półsiedzącej
 • 23%
  Na boku
 • 8%
  Na siedząco
 • 7%
  W kucki
 • 3%
  Na czworaka
 • 3%
  Na stojąco
 • 2%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 16%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 7% Sama zdecydowałam
 • 36% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 39% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 0% Nie pamiętam
 • 3% Inna sytuacja, jaka?
 • 15% Nie dotyczy
10% 10%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 55%Tak
 • 0%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 10%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 31%Nie
 • 4%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.3

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 3.57

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 3.23

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 3.41

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 59% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 26% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 13% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 3% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 72%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 8%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 21%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 0%Nie dotyczy
13% 13%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 15% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 56% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 23% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 3% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 3% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 64% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 28% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 5% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 3% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 3.98

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 1%Tak, wszystkie
 • 57%Tak, ale tylko niektóre
 • 42%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 36% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 20% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 39% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 5% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 52%Tak, wszystkie
 • 26%Tak, ale tylko niektóre
 • 22%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 18% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 32% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 28% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 22% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 20% Tak, ze wskazań medycznych
 • 44% Tak, na moją prośbę
 • 26% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 8% Nie
 • 1% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 2.54

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 67%
 • 22%
 • 3%
 • 8%
Szczepienia noworodka
 • 91%
 • 8%
 • 0%
 • 1%
Badania noworodka
 • 70%
 • 26%
 • 2%
 • 1%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 55%
 • 35%
 • 2%
 • 8%
Podawanie leków
 • 31%
 • 24%
 • 7%
 • 39%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
7% 7%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.15

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 3.29

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 3.17

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 3.47

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.38