Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka
Liczba ankiet: 35

O szpitalu

Rozwiń

5 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.43

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 42% Tak, był w całości respektowany
 • 18% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 12% Tak, ale nie w całości
 • 12% Nie był respektowany
 • 15% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 4.11

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.29

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 4.09

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 4.34

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.66

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.49

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.51

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.44

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.28

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.2

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.5

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.67

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.67

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.75

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.83

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.58

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.58

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.75

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.63

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.43

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.49

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 3.17

Poród siłami natury

Rozwiń
24% 24%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


7 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 0%
  Dolargan
 • 13%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 56%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 40%
  Gaz wziewny
 • 17%
  TENS
 • 56%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 8%
  Masaż
 • 8%
  Okład ciepły lub zimny
 • 29%
  Kąpiel/prysznic
 • 32%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
17% 17%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

4% 4%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 20% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 48% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 16% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 12% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 4% Nie pamiętam
 • 0% Nie dotyczy

6 na 10 kobiet miało nacięte krocze

4% 4%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 80%Tak
 • 16%Nie
 • 4%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 92%Tak
 • 4%Nie
 • 4%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 48%Tak
 • 40%Nie
 • 12%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 40%
  Płasko na plecach
 • 56%
  W pozycji półsiedzącej
 • 24%
  Na boku
 • 12%
  Na siedząco
 • 8%
  W kucki
 • 0%
  Na czworaka
 • 0%
  Na stojąco
 • 0%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 4%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 8% Sama zdecydowałam
 • 60% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 28% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 0% Nie pamiętam
 • 0% Inna sytuacja, jaka?
 • 4% Nie dotyczy
40% 40%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 87%Tak
 • 0%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 4%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 9%Nie
 • 0%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.56

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.28

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.24

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.12

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 83% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 8% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 8% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 33%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 0%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 58%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 8%Nie dotyczy
42% 42%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 67% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 33% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 0% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 0% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 75% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 0% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 25% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.46

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 0%Tak, wszystkie
 • 43%Tak, ale tylko niektóre
 • 57%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 40% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 9% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 46% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 6% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 23%Tak, wszystkie
 • 29%Tak, ale tylko niektóre
 • 49%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 60% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 6% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 26% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 9% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 3% Tak, ze wskazań medycznych
 • 40% Tak, na moją prośbę
 • 6% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 49% Nie
 • 3% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 4.34

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 3%
 • 9%
 • 0%
 • 89%
Szczepienia noworodka
 • 94%
 • 3%
 • 0%
 • 3%
Badania noworodka
 • 94%
 • 6%
 • 0%
 • 0%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 40%
 • 11%
 • 0%
 • 49%
Podawanie leków
 • 31%
 • 3%
 • 0%
 • 66%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
63% 63%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.49

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.4

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 4.09

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.17

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 4.11