Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka

Warszawa
Liczba ankiet: 160

O szpitalu

Rozwiń

6 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.39

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 41% Tak, był w całości respektowany
 • 30% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 14% Tak, ale nie w całości
 • 7% Nie był respektowany
 • 7% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 4.15

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.54

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 3.89

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 4.43

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.63

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.64

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.51

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.59

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.59

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.38

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.52

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.52

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.46

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.78

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.85

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.43

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.57

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.7

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.63

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.55

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.41

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 3.39

Poród siłami natury

Rozwiń
99% 99%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


7 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 2%
  Dolargan
 • 72%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 59%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 2%
  Gaz wziewny
 • 3%
  TENS
 • 64%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 27%
  Masaż
 • 11%
  Okład ciepły lub zimny
 • 56%
  Kąpiel/prysznic
 • 25%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
6% 6%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

4% 4%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 12% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 70% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 10% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 4% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 2% Nie pamiętam
 • 3% Nie dotyczy

5 na 10 kobiet miało nacięte krocze

9% 9%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 87%Tak
 • 12%Nie
 • 1%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 94%Tak
 • 3%Nie
 • 3%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 41%Tak
 • 38%Nie
 • 21%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 38%
  Płasko na plecach
 • 44%
  W pozycji półsiedzącej
 • 42%
  Na boku
 • 9%
  Na siedząco
 • 28%
  W kucki
 • 44%
  Na czworaka
 • 5%
  Na stojąco
 • 4%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 10%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 2% Sama zdecydowałam
 • 69% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 19% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 0% Nie pamiętam
 • 1% Inna sytuacja, jaka?
 • 10% Nie dotyczy
63% 63%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 85%Tak
 • 0%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 8%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 6%Nie
 • 1%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.75

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.59

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.5

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.59

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 80% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 11% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 4% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 4% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 89%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 4%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 7%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 0%Nie dotyczy
46% 46%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 83% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 4% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 7% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 7% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 80% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 15% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 4% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.46

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 78%Tak, wszystkie
 • 18%Tak, ale tylko niektóre
 • 4%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 33% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 30% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 28% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 9% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 66%Tak, wszystkie
 • 10%Tak, ale tylko niektóre
 • 24%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 41% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 36% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 14% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 8% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 23% Tak, ze wskazań medycznych
 • 32% Tak, na moją prośbę
 • 1% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 44% Nie
 • 0% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 3.88

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 8%
 • 15%
 • 0%
 • 77%
Szczepienia noworodka
 • 97%
 • 3%
 • 0%
 • 0%
Badania noworodka
 • 90%
 • 7%
 • 3%
 • 0%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 52%
 • 4%
 • 2%
 • 42%
Podawanie leków
 • 51%
 • 5%
 • 1%
 • 43%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
60% 60%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.75

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.58

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 4.28

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.56

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.97