Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec"

Świdnica
Liczba ankiet: 105

O szpitalu

Rozwiń

6 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.59

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 49% Tak, był w całości respektowany
 • 23% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 9% Tak, ale nie w całości
 • 7% Nie był respektowany
 • 11% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 4.3

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.53

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 4.11

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 4.33

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.71

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.67

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.57

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.72

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.64

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.51

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.75

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.78

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.75

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.64

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.78

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.28

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.47

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.56

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.74

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.7

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.62

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 2.42

Poród siłami natury

Rozwiń
94% 94%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


7 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 3%
  Dolargan
 • 17%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 51%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 61%
  Gaz wziewny
 • 1%
  TENS
 • 41%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 16%
  Masaż
 • 15%
  Okład ciepły lub zimny
 • 62%
  Kąpiel/prysznic
 • 31%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
22% 22%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

2% 2%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 43% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 24% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 24% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 5% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 2% Nie pamiętam
 • 1% Nie dotyczy

3 na 10 kobiet miało nacięte krocze

2% 2%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 66%Tak
 • 32%Nie
 • 2%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 98%Tak
 • 0%Nie
 • 2%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 36%Tak
 • 36%Nie
 • 28%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 34%
  Płasko na plecach
 • 51%
  W pozycji półsiedzącej
 • 28%
  Na boku
 • 6%
  Na siedząco
 • 6%
  W kucki
 • 2%
  Na czworaka
 • 2%
  Na stojąco
 • 2%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 10%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 12% Sama zdecydowałam
 • 51% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 17% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 1% Nie pamiętam
 • 6% Inna sytuacja, jaka?
 • 12% Nie dotyczy
74% 74%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 81%Tak
 • 0%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 7%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 12%Nie
 • 0%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.76

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.51

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.22

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.29

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 75% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 11% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 8% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 6% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 22%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 0%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 78%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 0%Nie dotyczy
36% 36%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 64% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 22% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 11% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 3% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 89% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 11% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 0% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.5

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 4%Tak, wszystkie
 • 42%Tak, ale tylko niektóre
 • 54%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 55% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 23% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 16% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 6% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 33%Tak, wszystkie
 • 30%Tak, ale tylko niektóre
 • 36%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 64% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 20% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 10% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 7% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 20% Tak, ze wskazań medycznych
 • 57% Tak, na moją prośbę
 • 9% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 10% Nie
 • 4% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 4.05

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 8%
 • 30%
 • 3%
 • 60%
Szczepienia noworodka
 • 95%
 • 1%
 • 3%
 • 0%
Badania noworodka
 • 89%
 • 8%
 • 3%
 • 0%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 65%
 • 21%
 • 2%
 • 12%
Podawanie leków
 • 45%
 • 6%
 • 5%
 • 45%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
97% 97%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.62

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.52

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 4.49

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.27

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.93