Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ten szpital nie posiada jeszcze wymaganej ilości wypełnień.