Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego

Wałbrzych
Liczba ankiet: 298

O szpitalu

Rozwiń

6 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.33

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 48% Tak, był w całości respektowany
 • 17% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 8% Tak, ale nie w całości
 • 10% Nie był respektowany
 • 17% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 4.1

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.33

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 3.8

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 4.23

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.46

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.49

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.33

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.57

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.49

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.37

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.6

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.56

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.47

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.72

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.69

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 3.66

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 3.93

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.38

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.53

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.46

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.4

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 2.44

Poród siłami natury

Rozwiń
93% 93%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


6 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 5%
  Dolargan
 • 45%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 58%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 41%
  Gaz wziewny
 • 1%
  TENS
 • 37%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 14%
  Masaż
 • 5%
  Okład ciepły lub zimny
 • 29%
  Kąpiel/prysznic
 • 30%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
9% 9%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

6% 6%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 34% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 43% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 8% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 2% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 3% Nie pamiętam
 • 10% Nie dotyczy

5 na 10 kobiet miało nacięte krocze

10% 10%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 62%Tak
 • 30%Nie
 • 9%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 82%Tak
 • 13%Nie
 • 5%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 15%Tak
 • 59%Nie
 • 26%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 37%
  Płasko na plecach
 • 46%
  W pozycji półsiedzącej
 • 15%
  Na boku
 • 2%
  Na siedząco
 • 3%
  W kucki
 • 1%
  Na czworaka
 • 1%
  Na stojąco
 • 3%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 19%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 11% Sama zdecydowałam
 • 45% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 23% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 2% Nie pamiętam
 • 1% Inna sytuacja, jaka?
 • 18% Nie dotyczy
40% 40%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 72%Tak
 • 2%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 9%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 17%Nie
 • 2%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.8

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.62

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.29

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.62

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 70% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 23% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 4% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 4% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 63%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 0%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 32%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 4%Nie dotyczy
16% 16%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 26% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 49% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 17% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 3% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 5% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 77% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 19% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 4% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 1% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.43

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 59%Tak, wszystkie
 • 31%Tak, ale tylko niektóre
 • 10%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 38% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 17% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 33% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 11% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 50%Tak, wszystkie
 • 13%Tak, ale tylko niektóre
 • 37%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 41% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 23% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 25% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 10% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 15% Tak, ze wskazań medycznych
 • 45% Tak, na moją prośbę
 • 5% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 33% Nie
 • 2% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 3.82

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 4%
 • 22%
 • 2%
 • 71%
Szczepienia noworodka
 • 96%
 • 2%
 • 1%
 • 0%
Badania noworodka
 • 86%
 • 12%
 • 1%
 • 0%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 54%
 • 14%
 • 3%
 • 29%
Podawanie leków
 • 37%
 • 10%
 • 4%
 • 49%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
25% 25%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.55

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.42

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 3.97

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.35

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.67