Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Ten szpital nie posiada jeszcze wymaganej ilości wypełnień.