Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Szpital Wojewódzki im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ten szpital nie posiada jeszcze wymaganej ilości wypełnień.