Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Klinika Położnictwa Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdańsk
Liczba ankiet: 311

O szpitalu

Rozwiń

6 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.47

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 34% Tak, był w całości respektowany
 • 33% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 14% Tak, ale nie w całości
 • 9% Nie był respektowany
 • 10% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 4.07

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.36

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 4.02

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 4.36

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.67

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.61

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.46

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.64

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.55

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.38

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.5

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.42

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.39

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.69

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.65

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.11

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.3

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.6

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.67

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.59

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.46

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 3.56

Poród siłami natury

Rozwiń
98% 98%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


8 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 5%
  Dolargan
 • 57%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 52%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 68%
  Gaz wziewny
 • 16%
  TENS
 • 63%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 30%
  Masaż
 • 29%
  Okład ciepły lub zimny
 • 51%
  Kąpiel/prysznic
 • 56%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
5% 5%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

8% 8%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 21% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 69% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 3% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 3% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 1% Nie pamiętam
 • 3% Nie dotyczy

4 na 10 kobiet miało nacięte krocze

6% 6%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 80%Tak
 • 17%Nie
 • 3%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 91%Tak
 • 6%Nie
 • 3%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 65%Tak
 • 22%Nie
 • 14%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 43%
  Płasko na plecach
 • 36%
  W pozycji półsiedzącej
 • 40%
  Na boku
 • 4%
  Na siedząco
 • 9%
  W kucki
 • 14%
  Na czworaka
 • 4%
  Na stojąco
 • 4%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 21%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 4% Sama zdecydowałam
 • 49% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 22% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 1% Nie pamiętam
 • 1% Inna sytuacja, jaka?
 • 20% Nie dotyczy
70% 70%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 74%Tak
 • 2%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 11%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 11%Nie
 • 3%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.83

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.74

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.79

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.73

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 73% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 16% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 8% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 3% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 73%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 2%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 21%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 5%Nie dotyczy
54% 54%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 62% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 7% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 26% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 4% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 1% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 83% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 12% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 4% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 1% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.43

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 74%Tak, wszystkie
 • 20%Tak, ale tylko niektóre
 • 6%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 47% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 27% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 22% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 5% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 69%Tak, wszystkie
 • 14%Tak, ale tylko niektóre
 • 16%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 52% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 32% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 10% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 5% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 21% Tak, ze wskazań medycznych
 • 32% Tak, na moją prośbę
 • 4% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 42% Nie
 • 1% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 4.07

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 40%
 • 16%
 • 2%
 • 43%
Szczepienia noworodka
 • 95%
 • 3%
 • 1%
 • 1%
Badania noworodka
 • 86%
 • 11%
 • 2%
 • 2%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 49%
 • 9%
 • 3%
 • 40%
Podawanie leków
 • 46%
 • 6%
 • 2%
 • 45%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
98% 98%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.71

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.77

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 4.8

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.76

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.73