Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy

Świętochłowice
Liczba ankiet: 315

O szpitalu

Rozwiń

8 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.88

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 56% Tak, był w całości respektowany
 • 25% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 8% Tak, ale nie w całości
 • 1% Nie był respektowany
 • 10% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 4.8

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.85

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 4.53

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 4.7

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.89

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.87

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.79

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.91

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.88

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.84

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.91

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.84

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.91

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.89

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.89

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.54

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.79

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.86

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.92

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.89

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.85

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 3.87

Poród siłami natury

Rozwiń
93% 93%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


6 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 4%
  Dolargan
 • 22%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 41%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 38%
  Gaz wziewny
 • 17%
  TENS
 • 79%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 33%
  Masaż
 • 37%
  Okład ciepły lub zimny
 • 57%
  Kąpiel/prysznic
 • 62%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
3% 3%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

1% 1%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 9% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 16% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 44% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 25% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 4% Nie pamiętam
 • 3% Nie dotyczy

1 na 10 kobiet miało nacięte krocze

1% 1%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 90%Tak
 • 7%Nie
 • 3%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 94%Tak
 • 5%Nie
 • 1%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 68%Tak
 • 17%Nie
 • 15%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 25%
  Płasko na plecach
 • 48%
  W pozycji półsiedzącej
 • 43%
  Na boku
 • 10%
  Na siedząco
 • 17%
  W kucki
 • 20%
  Na czworaka
 • 6%
  Na stojąco
 • 4%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 15%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 14% Sama zdecydowałam
 • 65% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 6% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 1% Nie pamiętam
 • 1% Inna sytuacja, jaka?
 • 13% Nie dotyczy
77% 77%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 88%Tak
 • 1%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 2%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 6%Nie
 • 2%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.92

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.83

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.72

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.76

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 95% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 3% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 1% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 1% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 85%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 4%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 4%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 6%Nie dotyczy
88% 88%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 38% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 41% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 14% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 6% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 1% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 96% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 1% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 1% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 1% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.8

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 19%Tak, wszystkie
 • 53%Tak, ale tylko niektóre
 • 28%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 66% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 7% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 26% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 1% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 31%Tak, wszystkie
 • 31%Tak, ale tylko niektóre
 • 39%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 64% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 13% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 20% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 3% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 17% Tak, ze wskazań medycznych
 • 54% Tak, na moją prośbę
 • 4% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 24% Nie
 • 0% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 4.46

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 15%
 • 15%
 • 5%
 • 65%
Szczepienia noworodka
 • 99%
 • 1%
 • 0%
 • 0%
Badania noworodka
 • 95%
 • 2%
 • 1%
 • 1%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 71%
 • 6%
 • 2%
 • 22%
Podawanie leków
 • 44%
 • 3%
 • 3%
 • 50%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
88% 88%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.84

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.41

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 4.38

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.43

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 4.14