Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Wojewódzki Szpital Zespolony

Elbląg
Liczba ankiet: 77

O szpitalu

Rozwiń

3 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 3.82

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 27% Tak, był w całości respektowany
 • 20% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 17% Tak, ale nie w całości
 • 23% Nie był respektowany
 • 14% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 3.57

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.09

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 3.44

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 3.91

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.22

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.3

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.03

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.41

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.29

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 3.96

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.66

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.68

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.37

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.37

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.59

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 3.2

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 3.54

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.05

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.17

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.13

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 1.96

Poród siłami natury

Rozwiń
88% 88%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


8 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 6%
  Dolargan
 • 6%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 39%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 55%
  Gaz wziewny
 • 6%
  TENS
 • 43%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 24%
  Masaż
 • 18%
  Okład ciepły lub zimny
 • 39%
  Kąpiel/prysznic
 • 53%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
27% 27%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

10% 10%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 25% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 61% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 6% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 4% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 2% Nie pamiętam
 • 2% Nie dotyczy

2 na 10 kobiet miało nacięte krocze

8% 8%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 67%Tak
 • 29%Nie
 • 4%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 82%Tak
 • 16%Nie
 • 2%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 16%Tak
 • 59%Nie
 • 25%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 29%
  Płasko na plecach
 • 43%
  W pozycji półsiedzącej
 • 27%
  Na boku
 • 2%
  Na siedząco
 • 8%
  W kucki
 • 10%
  Na czworaka
 • 4%
  Na stojąco
 • 6%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 20%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 16% Sama zdecydowałam
 • 37% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 20% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 2% Nie pamiętam
 • 2% Inna sytuacja, jaka?
 • 24% Nie dotyczy
74% 74%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 81%Tak
 • 0%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 8%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 11%Nie
 • 0%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.63

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.57

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.41

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.51

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 56% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 17% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 24% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 2% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 56%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 15%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 29%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 0%Nie dotyczy
61% 61%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 71% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 20% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 10% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 0% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 61% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 32% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 2% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 5% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 3.99

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 6%Tak, wszystkie
 • 53%Tak, ale tylko niektóre
 • 40%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 29% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 25% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 36% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 11% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 35%Tak, wszystkie
 • 34%Tak, ale tylko niektóre
 • 31%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 30% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 23% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 31% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 16% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 13% Tak, ze wskazań medycznych
 • 40% Tak, na moją prośbę
 • 10% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 32% Nie
 • 4% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 3.38

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 4%
 • 22%
 • 1%
 • 73%
Szczepienia noworodka
 • 99%
 • 1%
 • 0%
 • 0%
Badania noworodka
 • 88%
 • 9%
 • 3%
 • 0%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 39%
 • 18%
 • 6%
 • 36%
Podawanie leków
 • 38%
 • 10%
 • 1%
 • 51%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
69% 69%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.3

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.18

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 3.86

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.34

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 2.49