Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Miejski Szpital Zespolony

Olsztyn
Liczba ankiet: 111

O szpitalu

Rozwiń

5 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.32

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 38% Tak, był w całości respektowany
 • 30% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 11% Tak, ale nie w całości
 • 7% Nie był respektowany
 • 15% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 4.1

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.47

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 3.91

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 4.37

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.45

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.41

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.32

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.71

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.65

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.46

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.68

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.74

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.72

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 4.76

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.76

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.54

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.58

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.68

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.27

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.23

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.17

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 2.77

Poród siłami natury

Rozwiń
99% 99%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


6 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 4%
  Dolargan
 • 46%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 52%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 38%
  Gaz wziewny
 • 5%
  TENS
 • 65%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 33%
  Masaż
 • 20%
  Okład ciepły lub zimny
 • 48%
  Kąpiel/prysznic
 • 44%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
11% 11%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

2% 2%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 20% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 41% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 11% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 24% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 1% Nie pamiętam
 • 2% Nie dotyczy

4 na 10 kobiet miało nacięte krocze

6% 6%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 79%Tak
 • 16%Nie
 • 5%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 89%Tak
 • 11%Nie
 • 0%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 63%Tak
 • 30%Nie
 • 6%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 24%
  Płasko na plecach
 • 40%
  W pozycji półsiedzącej
 • 22%
  Na boku
 • 2%
  Na siedząco
 • 6%
  W kucki
 • 10%
  Na czworaka
 • 6%
  Na stojąco
 • 4%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 22%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 17% Sama zdecydowałam
 • 42% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 17% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 2% Nie pamiętam
 • 2% Inna sytuacja, jaka?
 • 19% Nie dotyczy
69% 69%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 92%Tak
 • 2%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 0%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 7%Nie
 • 0%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.89

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.72

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.69

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.73

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 84% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 8% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 8% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 84%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 2%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 12%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 2%Nie dotyczy
52% 52%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 92% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 4% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 4% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 0% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 82% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 14% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 4% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.35

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 15%Tak, wszystkie
 • 55%Tak, ale tylko niektóre
 • 30%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 30% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 25% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 32% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 13% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 33%Tak, wszystkie
 • 20%Tak, ale tylko niektóre
 • 47%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 59% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 23% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 5% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 13% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 15% Tak, ze wskazań medycznych
 • 32% Tak, na moją prośbę
 • 8% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 43% Nie
 • 1% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 3.82

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 29%
 • 14%
 • 3%
 • 54%
Szczepienia noworodka
 • 98%
 • 2%
 • 0%
 • 0%
Badania noworodka
 • 94%
 • 6%
 • 0%
 • 0%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 40%
 • 17%
 • 0%
 • 43%
Podawanie leków
 • 39%
 • 5%
 • 1%
 • 54%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
95% 95%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.3

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 3.99

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 3.82

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 3.92

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.32