Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

Września
Liczba ankiet: 37

O szpitalu

Rozwiń

5 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten szpital jeszcze raz

Ocena opieki w szpitalu

średnia ocena 4.27

Respektowanie planu porodu przez personel

 • 28% Tak, był w całości respektowany
 • 16% Tak, z uzasadnionymi wyjątkami
 • 16% Tak, ale nie w całości
 • 12% Nie był respektowany
 • 28% Trudno powiedzieć

Udzielanie informacji przez personel

Przebiegu porodu

Średnia ocena 3.97

Stanie zdrowia noworodka

Średnia ocena 4.19

W jaki sposób karmić dziecko

Średnia ocena 3.73

Zabiegach wykonywanych przy dziecku

Średnia ocena 3.95

Personel szpitala

Rozwiń

Personel w Izbie Przyjęć

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.62

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.43

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.35

Personel sali porodowej

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.62

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.69

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.45

Personel podczas cesarskiego cięcia

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.85

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.62

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.62

Personel sali pooperacyjnej

Dbał o Pani komfort i wygodę

Średnia ocena 5

Dbał o łagodzenie bólu

Średnia ocena 4.92

Pomagał w przystawieniu dziecka do piersi

Średnia ocena 4.46

Pomagał w zapewnieniu kontaktu z dzieckiem

Średnia ocena 4.77

Odpowiadał na Pani prośby i pytania

Średnia ocena 4.85

Personel oddziału położniczego

Okazywał Pani szacunek

Średnia ocena 4.41

Dbał o Pani prywatność i intymność

Średnia ocena 4.51

Przekazał Pani wszystkie potrzebne informacje

Średnia ocena 4.11

Pukał przed wejściem do sali

Średnia ocena 2.78

Poród siłami natury

Rozwiń
100% 100%

Tyle kobiet rodziło w sali jednoosobowej

Podawanie oksytocyny w trakcie porodu


6 na 10 kobiet miało podawaną kroplówkę z oksytocyną

​Zastosowanie metod łagodzenia bólu

 • 14%
  Dolargan
 • 10%
  Znieczulenie zewnątrzoponowe (w kręgosłup)
 • 59%
  Miejscowe znieczulenie do szycia krocza
 • 17%
  Gaz wziewny
 • 4%
  TENS
 • 48%
  Chodzenie, spacerowanie
 • 28%
  Masaż
 • 24%
  Okład ciepły lub zimny
 • 55%
  Kąpiel/prysznic
 • 43%
  Worek sako, piłka, drabinki
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
14% 14%

Tyle kobiet chciało skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, ale nie miało takiej możliwości

0% 0%

Tyle kobiet chciało skorzystać z kąpieli/prysznica, ale nie miało takiej możliwości

Monitorowanie aparatem KTG

 • 41% Bez przerwy, musiałam leżeć przez cały czas trwania porodu
 • 28% Bez przerwy, ale mogłam poruszać się
 • 17% Od czasu do czasu i wtedy musiałam leżeć
 • 10% Od czasu do czasu, ale mogłam poruszać się
 • 3% Nie pamiętam
 • 0% Nie dotyczy

6 na 10 kobiet miało nacięte krocze

17% 17%

Tyle kobiet miało wykonane nacięcie krocza bez zgody

Swoboda podczas porodu - chodzenie/zmiana pozycji

 • 71%Tak
 • 21%Nie
 • 7%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - picie

 • 89%Tak
 • 11%Nie
 • 0%Nie wiem

Swoboda podczas porodu - jedzenie

 • 11%Tak
 • 74%Nie
 • 15%Nie wiem

Pozycje porodowe w II okresie

 • 31%
  Płasko na plecach
 • 66%
  W pozycji półsiedzącej
 • 17%
  Na boku
 • 3%
  Na siedząco
 • 0%
  W kucki
 • 0%
  Na czworaka
 • 3%
  Na stojąco
 • 0%
  Inna sytuacja, jaka?
 • 14%
  Nie dotyczy
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0

Kto decyduje o wyborze pozycji porodowej

 • 10% Sama zdecydowałam
 • 45% Położna/lekarz doradziła mi pozycję, która będzie dla mnie dobra i zdecydowałam się na nią
 • 28% Pozycję wybrała położna/lekarz, ja nie mogłam decydować
 • 0% Nie pamiętam
 • 3% Inna sytuacja, jaka?
 • 14% Nie dotyczy
33% 33%

​„​​Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej

Pomoc w przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej

 • 83%Tak
 • 0%Tak, ale nie chciałam karmić
 • 4%Nie, bo byłam rozdzielona z dzieckiem
 • 8%Nie
 • 4%Nie pamiętam

Ocena warunków w sali porodowej

Czystość

Średnia ocena 4.93

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.72

Standard pomieszczeń (np. łazienka, wielkość)

Średnia ocena 4.62

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.48

Cięcie cesarskie

Rozwiń

Informacje na temat operacji cięcia cesarskiego

 • 69% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 23% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 8% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim

 • 62%Tak, przyłożono mi dziecko do twarzy
 • 15%Tak, dziecko leżało na mojej piersi
 • 15%Nie, dziecko od razu zabrano
 • 8%Nie dotyczy
62% 62%

Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim

Pierwsze przystawienie dziecka do piersi

 • 85% Niedługo po cesarskim cięciu w sali pooperacyjnej
 • 0% Po przeniesieniu na oddział położniczy
 • 8% W kolejnych dniach ze względu na stan zdrowia dziecka/mój
 • 8% Nie chciałam karmić dziecka piersią
 • 0% Nie pamiętam

Informacja o pielęgnacji rany po cięciu cesarskim

 • 54% Tak, otrzymałam wystarczającą informację
 • 15% Tak, otrzymałam informację, ale w moim odczuciu niepełną
 • 31% Nie, nie otrzymałam informacji
 • 0% Nie pamiętam

Po porodzie

Rozwiń

Poszanowanie intymności w czasie obchodu i badań lekarskich

średnia ocena 4.19

Badania i szczepienia dziecka w obecności mamy

 • 3%Tak, wszystkie
 • 19%Tak, ale tylko niektóre
 • 78%Nie

Pomoc i nauka pielęgnacji dziecka

 • 30% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 14% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 46% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 11% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Zabiegi pielęgnacyjne (przewijanie, kąpiel) w obecności mamy

 • 16%Tak, wszystkie
 • 22%Tak, ale tylko niektóre
 • 62%Nie

Pomoc i nauka karmienia piersią

 • 54% Tak, personel robił to z własnej inicjatywy
 • 14% Tak, ale musiałam o to poprosić
 • 19% Nie, ale nie potrzebowałam pomocy
 • 14% Nie, pomimo że potrzebowałam pomocy

Podawanie dziecku mleka modyfikowanego

 • 14% Tak, ze wskazań medycznych
 • 31% Tak, na moją prośbę
 • 6% Tak, bez informowania mnie o tym
 • 42% Nie
 • 8% Nie wiem

Ocena wsparcia w karmieniu piersią

średnia ocena 3.69

​Wyrażanie zgody na zabiegi i badania

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 • Dziecko nie wymagało takiego postępowania
Kąpiel noworodka
 • 16%
 • 35%
 • 5%
 • 43%
Szczepienia noworodka
 • 97%
 • 3%
 • 0%
 • 0%
Badania noworodka
 • 89%
 • 11%
 • 0%
 • 0%
Dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym
 • 41%
 • 11%
 • 3%
 • 46%
Podawanie leków
 • 32%
 • 0%
 • 8%
 • 59%
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
100% 100%

​Tyle kobiet miało bezpośredni dostęp do łazienki po porodzie

Ocena warunków w szpitalu po porodzie

Czystość

Średnia ocena 4.73

Standard wyposażenia (np.: szafki, łóżka)

Średnia ocena 4.76

Standard pomieszczeń (np. łazienka, odpowiednia liczba łóżek na sali)

Średnia ocena 4.51

Estetykę oddziału (np.: wystrój, kolorystyka wnętrz)

Średnia ocena 4.54

Jakość wyżywienia

Średnia ocena 3.62